เกี่ยวกับเรา

กิจมีชัย อิเล็คทริค

กิจมีชัย อิเล็คทริคผู้คิดค้นพัฒนาผลิต และจำหน่าย KIT-WISe นวัตกรรมเทคโนโลยีโซลูชั่นด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อจัดการระบบไฟฟ้าภายในบ้าน (Monitoring Management System) และการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้าน (EV CHARGER) ให้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าได้คุ้มค่า และยั่งยืน

KIT-WISe HOME

 • ตรวจจับการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง
 • สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมที่ซับซ้อน เพราะการประมวลผลเกิดขึ้นภายในสมองกลของเครื่องซึ่งส่งข้อมูลตามเงื่อนไขที่สร้างขึ้น
 • ป้องกันการทำงานที่เป็นอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้เตรียมการ หรือผิดปกติ
 • สามารถวิเคราะห์สาเหตุของการทำงานผิดพลาดได้ทุกครั้ง
 • ลดการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมที่ไม่จำเป็น

KIT-WISe BUILDING

 • ตรวจสอบการใช้ไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้า/แผนกใดว่าใช้พลังงานมากที่สุด?
 • หาสาเหตุของต้นทุนพลังงานที่สูงผิดปกติ เช่น คุณภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า/สุขภาพ หรือของเสีย
 • การจัดการ TOU/ทางเลือกในการประหยัด
 • การปรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้เหมาะสม เเละเน้นการใช้สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีอากร
 • ต้นทุนต่อการเข้าพัก/พฤติกรรมของพนักงาน/WFH
 • การจัดทำงบประมาณ/Opex/การคิดต้นทุน

KIT-WISe EV

ปัจจัยสำคัญของระบบในการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าคือความมั่นใจ ว่าไฟฟ้าที่มีอยู่เพียงพอสำหรับการจ่ายไฟฟ้า และสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ในปริมาณที่เหมาะสมกับประเภทของรถยนต์ไฟฟ้าโดยไม่มีความเสี่ยง

KIT-WISe NETZERO

KIT-WISe มุ่งสู่การเป็น Net Zero โดยช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการสร้างสมดุลให้กับสภาพภูมิอากาศโลก ทั้ง “จำกัด” และ “กำจัด” การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ

KIT-WISe HOME

 • ตรวจจับการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง
 • สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมที่ซับซ้อน เพราะการประมวลผลเกิดขึ้นภายในสมองกลของเครื่องซึ่งส่งข้อมูลตามเงื่อนไขที่สร้างขึ้น
 • ป้องกันการทำงานที่เป็นอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้เตรียมการ หรือผิดปกติ
 • สามารถวิเคราะห์สาเหตุของการทำงานผิดพลาดได้ทุกครั้ง
 • ลดการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมที่ไม่จำเป็น

KIT-WISe BUILDING

 • ตรวจสอบการใช้ไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้า/แผนกใดว่าใช้พลังงานมากที่สุด?
 • หาสาเหตุของต้นทุนพลังงานที่สูงผิดปกติ เช่น คุณภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า/สุขภาพ หรือของเสีย
 • การจัดการ TOU/ทางเลือกในการประหยัด
 • การปรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้เหมาะสม เเละเน้นการใช้สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีอากร
 • ต้นทุนต่อการเข้าพัก/พฤติกรรมของพนักงาน/WFH
 • การจัดทำงบประมาณ/Opex/การคิดต้นทุน

KIT-WISe EV

ปัจจัยสำคัญของระบบในการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าคือความมั่นใจ ว่าไฟฟ้าที่มีอยู่เพียงพอสำหรับการจ่ายไฟฟ้า และสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ในปริมาณที่เหมาะสมกับประเภทของรถยนต์ไฟฟ้าโดยไม่มีความเสี่ยง

KIT-WISe NETZERO

KIT-WISe มุ่งสู่การเป็น Net Zero โดยช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการสร้างสมดุลให้กับสภาพภูมิอากาศโลก ทั้ง “จำกัด” และ “กำจัด” การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ

Application

KIT-WISe Application

In the technology-driven world where people rely heavily on mobile applications, all KIT-WISe products are equipped with a comprehensive stack of applications. These applications are designed based on a simple user experience, ensuring a seamless and intuitive journey for users.

Application

KIT-WISe Application

In the technology-driven world where people rely heavily on mobile applications, all KIT-WISe products are equipped with a comprehensive stack of applications. These applications are designed based on a simple user experience, ensuring a seamless and intuitive journey for users.

Services

KIT-WISe Services

confront energy prices

deal with the intermittency of solar or wind generation

use energy more efficiently

reduce our environmental blueprint

confront energy prices

deal with the intermittency of solar or wind generation

use energy more efficiently

reduce our environmental blueprint

Get In Touch

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ KIT-WISe พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ และให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับระบบการจัดการการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของ KIT-WISe โซลูชันของ KIT-WISe สามารถสนับสนุนความต้องการเฉพาะของคุณ